Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 Na temelju članka 18.Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), članka 41.stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71/10) Zaključka Župana Karlovačke županije Klasa: 010-01/09-01/193, Ur.broj: 2133/1 - 01/03-10-02 o pokretanju postupka za davanje koncesije, Karlovačka županija objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije

 

Tekst dokumenta

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije

Primjer ispunjavanja mjenice

                 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT