Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova izabrana je Ivana Mateša, magistra kulturologije.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-03

Karlovac, 3. listopada 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 24. rujna do 2. listopada 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u utorak, 9. listopada 2018. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I,

Ured predsjednika Županijske skupštine.

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 24. rujna 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 24. rujna 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

– 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (radi povećanog opsega poslova)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položeni državni stručni ispit,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

 

 

KLASA: 112-02/18-01/11

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-05

Karlovac, 8. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje

 

POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 31. srpnja 2018. godine

 

Intervju kandidata održat će se:


u utorak, 14. kolovoza 2018. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Odsjeku za pravne i opće poslove Ureda župana,

Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.

 

Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT