Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/28

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 11. studenog 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 8. studenog 2019. godine za

Radno mjesto – Savjetnik za gradnju i održavanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/19-01/25

URBROJ: 2133/1-01/04-19-03

Karlovac, 04. studenog 2019. godine


 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. do 30. listopada 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 8. studenog 2019. godine u 11,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, Soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/25

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 22. listopada 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 22. listopada 2019. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/24

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 27. rujna 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 26. rujna 2019. godine za

 

Radno mjesto – Savjetnik za gradnju i održavanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-06

Karlovac, 4. rujna 2019. godine


 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 77 od 14. kolovoza 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 30. kolovoza 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Ivana Basarac, magistra politologije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

KLASA: 112-02/19-01/21

URBROJ: 2133/1-01/03-19-06

Karlovac, 22. kolovoza 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije, na radno mjesto Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2. do 10. kolovoza 2019. godine. 

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 19. kolovoza 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog obavljanja privremenih poslova) na polovicu punog radnog vremena, izabrana je Martina Hrestak, magistra ekonomije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
– VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

Karlovac, 22. kolovoza 2019. godine

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog 14. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 77.

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 30. kolovoza 2019. godine u 9,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT