Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

  

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 KLASA: 112-02/18-01/06

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-02

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije

objavljen u Narodnim novinama br. 26 od 16. ožujka 2018. godine

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • VSS magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • poznavanje rada na računalu

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-05

Karlovac, 12. ožujka 2018.

   

        Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku u Ured župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabran je Matija Palalić, struč.spec.informatike.

                                                                     

                                                                                  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-04

Karlovac, 27. veljače 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog u Narodnim Novinama br. 16 od 16. veljače 2018.godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 7. ožujka 2018. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj..

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-02

 

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 16. veljače 2018. godine u Narodnim novinama br. 16 za

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik za informatiku

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • VSS magistar struke ili stručni specijalist informatičke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u

 

Prednost imaju kandidati sa:

 • vozačkom dozvolom B kategorije,
 • znanjem engleskog jezika,
 • naprednim poznavanjem mreže i mrežnih protokola, sa posebnim naglaskom na optimizaciji i sigurnosti mreže,
 • naprednim poznavanjem web tehnologija sa naglaskom na html, javascript i relacijske baze podataka,
 • naprednim poznavanjem Microsoft Office-a, osnove GIS izvještavanja i GIS platformi za izvještavanje, naprednim izvještavanjem i praćenjem ključnih podataka,
 • licencom proizvođača IT opreme

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

 

 KLASA: 112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-5

 

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto koordinator EU projekta u Upravnom odjelu za školstvo Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova, izabrana je Martina Marić, dipl.politolog.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 

KLASA: 112-02/17-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-16

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju u Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Marina Čunko, bacc.oec..

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-06

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana Karlovačke županije, 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova, izabrane su Nikolina Zrnić, mag.iur. i Silvana Magdić, mag.iur.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                                                               

 

  

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

KLASA: 112-02/16-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-16-03

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4. prosinca 2017. godine

 

Radno mjesto

KOORDINATOR EU PROJEKTA

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 20. prosinca 2017. godine u 9:00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT