Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA:112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/01-01-03/03-17-03

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 24. studenog 2017.godine

 

        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 13. prosinca 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

  

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 4. prosinca 2017. godine za

 

Radno mjesto – Koordinator EU projekta

- 1 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme (radi obavljanja privremenih poslova)

– rad na projektu „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

 

Stručni uvjeti:

  1. - magistar struke ili stručni specijalist društvene struke 
  2. - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  3. - položen državni stručni ispit
  4. - poznavanje rada na PC-u

       

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u provedbi i izvještavanju EU projekata.

 

 UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-03

Karlovac, 27. studenog 2017.

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Ured župana

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenog 2017.godine

 

        Testiranje i intervju kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 4. prosinca 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA:112-02/17-01/18

URBROJ: 2133/01-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za financije Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 24. studenog 2017. godine za:

 

Radno mjesto – Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju 

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme - zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Stručni uvjeti:

-      VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

-      minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

-      položen državni stručni ispit

-      poznavanje rada na računalu

  

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

  

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 17. studenog 2017. godine za:

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za pravna pitanja –

2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme

(obavljanje privremenih poslova) 

 

Stručni uvjeti:

-   VSS, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

-   minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

-   položen državni stručni ispit

 -  napredno poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 KLASA: 112-02/17-01/15

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-05

Karlovcu, 5. listopada 2017.

 

        Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika. 

        Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 12. rujna 2017. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.

        Po objavljenom oglasu zaprimljene su 3 prijave. Pregledom prijava utvrđeno je da formalne uvjete oglasa ispunjava 2 kandidata.

        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 27. rujna 2017. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Iva Cindrić, mag.ing.aedif., s 3 godine, 9 mjeseci i 19 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i bez položenog državnog stručnog ispita.

        Iva Cindrić izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/17-01/16

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-05

Karlovcu, 5. listopada 2017.

 

         Pročelnica Upravnog odjela za školstvo raspisala je oglas za radno mjesto voditelja/ice projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, radi obavljanja privremenih poslova. 

        Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac,12. rujna 2017. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.

        Po objavljenom oglasu zaprimljeno je 13 prijava. Pregledom prijava utvrđeno je da formalne uvjete oglasa ispunjavaju svi prijavljeni kandidati.

        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 29. rujna 2017. godine s početkom u 8:30 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.

        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvana jedna osoba.  

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Ana Pešut, dipl. politolog, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.

        Ana Pešut izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.

                                                      

                                                                                     KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            

 

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017.godini. 

Natječaj je objavljen dana 29.rujna 2017. godine u "Narodnim novinama" te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 14. listopada 2017. godine.  U natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT