Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-02/17-01/16

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-05

Karlovcu, 5. listopada 2017.

 

         Pročelnica Upravnog odjela za školstvo raspisala je oglas za radno mjesto voditelja/ice projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, radi obavljanja privremenih poslova. 

        Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac,12. rujna 2017. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave.

        Po objavljenom oglasu zaprimljeno je 13 prijava. Pregledom prijava utvrđeno je da formalne uvjete oglasa ispunjavaju svi prijavljeni kandidati.

        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 29. rujna 2017. godine s početkom u 8:30 sati u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I.

        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nije pozvana jedna osoba.  

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Ana Pešut, dipl. politolog, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.

        Ana Pešut izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.

                                                      

                                                                                     KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            

 

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017.godini. 

Natječaj je objavljen dana 29.rujna 2017. godine u "Narodnim novinama" te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 14. listopada 2017. godine.  U natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/16

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-03

Karlovac, 21. rujan 2017.

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. rujna 2017. godine

radno mjesto – voditelj/ica projekta

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u petak 29. rujna 2017. godine u 8:30 sati u Karlovačkoj županiji,Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/15

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-03

Karlovac, 21. rujan 2017.

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. rujna 2017. godine

radno mjesto - samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 27. rujna 2017. godine u 8:00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/17-01/16

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 12. rujna 2017. godine za:

 

Radno mjesto – Voditelj/ica projekta

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“

–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena

- radi obavljanja privremenih poslova

 

Stručni uvjeti:

 •  VSS, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
 •  minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 •  aktivno znanje engleskog jezika
 •  položen državni stručni ispit
 •  poznavanje rada na računalu

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO:

 

  

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/15

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 12. rujna 2017. godine za:

 

Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

- radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš,

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo – mjesto rada Slunj

 

Stručni uvjeti:

 •  magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 •  položen državi stručni ispit                     
 •  poznavanje rada na PC-u

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ:

 

 

 

KLASA: 112-02/17-01/13

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-11

Karlovac, 8. rujna 2017.

 

        Župan Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije objavljen 2. kolovoza 2017. godine u Narodnim novinama br. 76. za slijedeća radna mjesta:

 

 1. 1. Ured župana - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 2..Upravni odjel za školstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 3. Upravni odjel za gospodarstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 4. Upravni odjel za zdravstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 5. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 6. Služba za unutarnju reviziju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

       

        Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 21. i 22. kolovoza 2017. godine s početkom u 8.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je županu Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika, izabrani su:

 

 1. 1. Ured Župana – Ivan Uđbinac, struč.spec.oec., iz Karlovca
 2. 2. Upravni odjel za školstvo – mr.sc. Marija Medić, iz Duga Rese
 3. 3. Upravni odjel za gospodarstvo – Željko Fanjak, mag.oec., iz Karlovca
 4. 4. Upravni odjel za zdravstvo – Predrag Korać, dipl.soc.radnik i univ.spec.oec., iz Karlovca
 5. 5. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš – Marina Jarnjević, mag.iur., iz Karlovca
 6. 6. Služba za unutarnju reviziju – Marija Brazdičić, univ.spec.oec., iz Karlovca

    

        KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-09
Karlovac, 14. kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije objavljenog u Narodnim Novinama br. 76 od 2. kolovoza 2017.godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, u sali za sastanke prema slijedećem rasporedu:
 
 
Ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine
 
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO  u 11.00 h
 
 
Utorak 22. kolovoza 2017. godine
 
URED ŽUPANA u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ u 11.00 h
 
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT