Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac,  2.kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 2. kolovoza 2017. godine u Narodnim novinama broj 76  za:
 
 
Radno mjesto pročelnika
 
 
1. Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
2. Upravnog odjela za školstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
3. Upravnog odjela za gospodarstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
4. Upravnog odjela za zdravstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist socijalne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
5. Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
6. Službe za unutarnju reviziju
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci od toga 3 godine na poslovima revizije,
• položen državni stručni ispit,
• stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
• poznavanje rada na PC-u
 
 

 

 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac, 14. srpnja 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4 srpnja 2017.godine
 
 
       Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u petak 21. srpnja 2017. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15..
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
   
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 4. srpnja 2017. godine za:
 
        1. Radno mjesto – Voditelj/ica projekta - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – KK 08.1.1.02.
 
        –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -   VSS, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili projektnog menadžmenta
        -   minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -    položen državni stručni ispit
        -   napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
        2. Radno mjesto – Asistent/ica na projektu - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ - KK 08.1.1.02.
 
 
       –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -     VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
        -     minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -     položen državni stručni ispit
        -     napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/17-01/09
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. svibnja 2017. godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 23. svibnja 2017. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II.
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/08

URBROJ: 2133/1-08/03-17-03

 

 

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 10. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama br. 45 za:

 

Radno mjesto – Viši referent za udruge  - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

-       sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene, prirodne ili tehničke struke

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na PC-u

 

  

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/10
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 8. svibnja 2017. godine za
 
        Radno mjesto – Asistent/ica u projektu - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ - KK 08.1.1.02.
 
 
–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
Stručni uvjeti:
- VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
-  minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-  iskustvo i reference u radu na EU projektima i upravljanju projektima
-  položen državni stručni ispit
-  napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
- položen vozački ispit B kategorije
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT