Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 4. srpnja 2017. godine za:
 
        1. Radno mjesto – Voditelj/ica projekta - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – KK 08.1.1.02.
 
        –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -   VSS, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili projektnog menadžmenta
        -   minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -    položen državni stručni ispit
        -   napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
        2. Radno mjesto – Asistent/ica na projektu - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ - KK 08.1.1.02.
 
 
       –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -     VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
        -     minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -     položen državni stručni ispit
        -     napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/17-01/09
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. svibnja 2017. godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 23. svibnja 2017. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II.
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/08

URBROJ: 2133/1-08/03-17-03

 

 

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 10. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama br. 45 za:

 

Radno mjesto – Viši referent za udruge  - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

-       sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene, prirodne ili tehničke struke

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na PC-u

 

  

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/10
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 8. svibnja 2017. godine za
 
        Radno mjesto – Asistent/ica u projektu - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ - KK 08.1.1.02.
 
 
–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
Stručni uvjeti:
- VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
-  minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-  iskustvo i reference u radu na EU projektima i upravljanju projektima
-  položen državni stručni ispit
-  napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
- položen vozački ispit B kategorije
 
 
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
KLASA: 112-02/17-01/09
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 8. svibnja 2017. godine za
 
        Radno mjesto – Voditelj/ica projekta - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – KK 08.1.1.02.
 
–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
Stručni uvjeti:
 -    VSS, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili projektnog menadžmenta 
 -    minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 -    iskustvo i reference u radu na EU projektima i upravljanju projektima
 -    položen državni stručni ispit
 -    napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 -    položen vozački ispit B kategorije
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
 
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac, 8. svibnja 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje
 
POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA 
 
koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područna služba Karlovac od 27. travnja 2017. godine
 
  
        Intervju kandidata održati će se:
 
        u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.
 
        Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv. 
        Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.
        Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT