Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/21

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 12. studeni 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 12. studenog 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši referent za analitičko planske poslove i proračun – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša.

 

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/20

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću objavljen u Narodnim novinama br. 99 od 9. studenog 2018. godine

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
 • poznavanje rada na računalu.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

             Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

prijam u službu

 

- u Ured župana Karlovačke županije

 1. Viši stručni suradnik za pravna pitanja 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

 1. Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika – 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,¸
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

 1. Savjetnik za gradnju i održavanje 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/17
URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02
Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto:

- pročelnik Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova izabrana je Ivana Mateša, magistra kulturologije.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT