Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-02

 

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 16. veljače 2018. godine u Narodnim novinama br. 16 za

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik za informatiku

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • VSS magistar struke ili stručni specijalist informatičke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u

 

Prednost imaju kandidati sa:

 • vozačkom dozvolom B kategorije,
 • znanjem engleskog jezika,
 • naprednim poznavanjem mreže i mrežnih protokola, sa posebnim naglaskom na optimizaciji i sigurnosti mreže,
 • naprednim poznavanjem web tehnologija sa naglaskom na html, javascript i relacijske baze podataka,
 • naprednim poznavanjem Microsoft Office-a, osnove GIS izvještavanja i GIS platformi za izvještavanje, naprednim izvještavanjem i praćenjem ključnih podataka,
 • licencom proizvođača IT opreme

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

 

 KLASA: 112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-5

 

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto koordinator EU projekta u Upravnom odjelu za školstvo Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova, izabrana je Martina Marić, dipl.politolog.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 

KLASA: 112-02/17-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-16

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju u Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Marina Čunko, bacc.oec..

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-06

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana Karlovačke županije, 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova, izabrane su Nikolina Zrnić, mag.iur. i Silvana Magdić, mag.iur.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                                                               

 

  

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

KLASA: 112-02/16-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-16-03

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4. prosinca 2017. godine

 

Radno mjesto

KOORDINATOR EU PROJEKTA

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 20. prosinca 2017. godine u 9:00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA:112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/01-01-03/03-17-03

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 24. studenog 2017.godine

 

        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 13. prosinca 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

  

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-01

 

        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 4. prosinca 2017. godine za

 

Radno mjesto – Koordinator EU projekta

- 1 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme (radi obavljanja privremenih poslova)

– rad na projektu „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

 

Stručni uvjeti:

 1. - magistar struke ili stručni specijalist društvene struke 
 2. - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 3. - položen državni stručni ispit
 4. - poznavanje rada na PC-u

       

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u provedbi i izvještavanju EU projekata.

 

 UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-03

Karlovac, 27. studenog 2017.

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Ured župana

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenog 2017.godine

 

        Testiranje i intervju kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 4. prosinca 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT