Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije
na radno mjesto viši stručni suradnik za turizam
objavljenog u Narodnim novinama br. 2 od 4. siječnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u 9,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I,

soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću
na radno mjesto stručni suradnik za informatiku
objavljenog u Narodnim novinama br. 2 od 4. siječnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u 7,30 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I

u Uredu predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 2 za:

 

Radno mjesto

- Viši stručni suradnik za turizam - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 2 za

 

Radno mjesto

- Stručni suradnik za informatiku - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik informatičke struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/18-01/24
URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-05

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog u Narodnim novinama br. 104 od 28. studenog 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine u 8:30 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/24

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-03

Karlovac, 28. studeni 2018.

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 28. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 104 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

  • VSS magistar struke ili stručni specijalist ekološke, agronomske, rudarsko-geološke ili geodetske struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT