Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 5. lipnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 5. lipnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za pravna pitanja – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)

 

Stručni uvjeti:

  • VSS, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • napredno poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 

 KLASA: 112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-7

Karlovac, 22. svibnja 2018.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Kristina Milašinčić, mag. oec.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-9

Karlovac, 22. svibnja 2018.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši referent za javnu nabavu u Uredu župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabrana je Lidija Klobučar, bacc. oec.

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa


KLASA:112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/01-01-03/01-18-04

Karlovac, 11. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. travnja do 02. svibnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u
ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 11,00 sati
u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA:112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/01-01-03/01-18-04

Karlovac, 11. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. travnja do 02. svibnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u
ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 8,00 sati
u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
 
 
KLASA: 112-02/18-01/06
URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-05
Karlovac, 03. svibnja 2018.
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU
 
Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža, izabran je Matija Furač, struč.spec.oec.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/09

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-01

Karlovac, 24. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 24. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika)

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državi stručni ispit                    
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT