Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/17-01/17

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-06

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana Karlovačke županije, 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova, izabrane su Nikolina Zrnić, mag.iur. i Silvana Magdić, mag.iur.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                                                               

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT