Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

 

 KLASA: 112-02/17-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-5

 

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

        Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto koordinator EU projekta u Upravnom odjelu za školstvo Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova, izabrana je Martina Marić, dipl.politolog.

                                                                     

                                                                      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT