Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-05

Karlovac, 12. ožujka 2018.

   

        Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku u Ured župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabran je Matija Palalić, struč.spec.informatike.

                                                                     

                                                                                  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT