Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

  

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-01

Karlovac, 23. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za financije Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 23. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

 

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na PC-u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:                                                                                                               

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT