Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA:112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/01-01-03/03-18-01

Karlovac, 23. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 23. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši referent za javnu nabavu

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, zbog zamjene duže odsutne službenice

 

Stručni uvjeti:

  • VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke
  • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
  • poznavanje rada na računalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:                      

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT