Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

JAVNA USTANOVA REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
J. HAULIKA 14
KARLOVAC
OIB 51670715831
MBS 081148977

 

 

URBROJ: 5/18
Karlovac, 18. lipanj 2018. godine

 

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 21. i 22. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

1. Ravnatelj/ica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, a ista osoba po isteku mandata može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

2. Temeljem članka 23. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno ranijim propisima ekonomske, tehničke, biotehnološke, pravne ili druge odgovarajuće struke, najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Uz pismenu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o stručnoj spremi,
• potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
• preslika osobne iskaznice ili domovnice
• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog Suda (ne starije od 6 mjeseci)
• životopis

3. Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obavezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – NE OTVARATI“ u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske – „Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za ravnatelja/ravnateljicu.

 

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, na adresu: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, J. Haulika 14, 47000 Karlovac.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ravnateljice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252176.html

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT