Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/146

URBROJ: 2133/1-01-03/02-18-01

Karlovac, 11. srpnja 2018.

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dodjelu sredstava iz

Razvojnog fonda Karlovačke županije

 

 1. 1. UVOD

 

U Proračunu Karlovačke županije za 2018. i projekcijama 2019. i 2020. godine planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije.

 

 1. 2. UVJETI PRIJAVE

 

Pravo na podnošenje prijava imaju:

 • Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije (općine i gradovi)
 • Ustanove od strateškog značaja za Karlovačku županiju.

Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti korisnici ako:

 • nemaju neizmirenih obveza prema Državi, Županiji i ustanovama u vlasništvu/suvlasništvu Karlovačke županije.
 1. 3. PRIHVATLJIVE I NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

 

U okviru ovog Javnog poziva prijava projekata moguća je za sljedeće namjene:

 • sređivanje zemljišnih knjiga na području jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije
 • sufinanciranje projektne dokumentacije
 • sufinanciranje razvojnih projekata
 • sufinanciranje komunalne infrastrukture na području JLS
 • programi za unapređenje gospodarstva
 • sufinanciranje odobrenih projekata EU-a JLS

Prihvatljivim troškovima smatrat će se isključivo troškovi:

 • neophodni za provedbu projekta i neposredno povezanih s aktivnostima u provedbi projekta,
 • nastalih od strane korisnika i u razdoblju provedbe projekta,
 • računovodstveno evidentirani kod korisnika,
 • u skladu sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

 

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak u dijelu u kojem ga prijavitelj može koristiti kao pretporez u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

 

 1. 4.KRITERIJI ZA ODABIR

 

Kriteriji za odabir su:

 1. kvaliteta projekta (sadržaj, cilj i očekivani rezultati)
 2. sufinanciranje iz EU sredstava, nacionalnih izvora sredstava i vlastito financijsko učešće
 3. usklađenost projekta s važećom Razvojnom strategijom Karlovačke županije
 4. stupanj razvijenosti JLS
 5. ocjena opravdanosti projekta za koji je zatraženo sufinanciranje.
 6. procijenjena korist (učinci) za lokalnu zajednicu
 1. 5. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava projekta provodi se ispunjavanjem sadržaja i dostavom Obrasca za prijavu i pripadajućih izjava koji se preuzimaju na službenoj internet stranici Karlovačke županije www.kazup.hr .

            Obrazac za prijavu mora biti ispunjen, potpisan i ovjeren uz prateće priloge sukladno Uputama za prijavitelje koje su dostupne na službenoj internet stranici Karlovačke županije www.kazup.hr .

 

 1. 6. NAČIN PRIJAVE

            Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

 1. poštom preporučeno na adresu:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Ured župana

"Prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije"

 1. Vraniczanya 2/II

47 000 Karlovac

 1. osobnom dostavom u Pisarnicu Karlovačke županije na adresi:
 1. Vraniczanya 6

47 000 Karlovac

           

 1. 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv traje od trenutka objave do 17. kolovoza 2018. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

Odluke o odabiru donosit će se sukladno dinamici pristiglih prijava za vrijeme trajanja Javnog poziva temeljem ocjene Povjerenstva za odabir.

 

 1. 8. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Sve obavijesti i promjene vezane uz Javni poziv bit će objavljene na službenoj internet stranici Karlovačke županije.

 

JAVNI POZIV

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRASCI UZ JAVNI POZIV

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT