Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 24. rujna 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 24. rujna 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

– 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (radi povećanog opsega poslova)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položeni državni stručni ispit,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT