Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

             Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

prijam u službu

 

- u Ured župana Karlovačke županije

 1. Viši stručni suradnik za pravna pitanja 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

 1. Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika – 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,¸
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

 1. Savjetnik za gradnju i održavanje 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT