Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT