Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/20

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću objavljen u Narodnim novinama br. 99 od 9. studenog 2018. godine

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

  • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • poznavanje rada na računalu.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT