Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/21

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 12. studeni 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 12. studenog 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši referent za analitičko planske poslove i proračun – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša.

 

Stručni uvjeti:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT