Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

KLASA: 112-02/19-01/11

URBROJ: 2133/1-01/03-19-07

Karlovac, 1. srpnja 2019.

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb koji je objavljen u Narodnim novinama broj 49/2019 od 15. svibnja 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 4. lipnja 2019. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je Marina Stoičić, diplomirana ekonomistica.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT