Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/17

URBROJ: 2133/1-01/03-19-02

Karlovac, 29. srpnja 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, od 3. do 11. srpnja 2019. godine.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 19. srpnja 2019. godine u Karlovačkoj županiji, A. Vraniczanya 2/I, Ured župana Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije, izabrana je Ivana Mihalić, magistra prava.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT