Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

Karlovac, 18. studeni 2019. godine

          

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11, 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 15. studenog 2019. godine u Narodnim novinama broj 110 za:

 

Radno mjesto pročelnika:

 

  1. 1. Upravni odjel za financije

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - FINANCIJE

 

  1. 2. Upravni odjel za gospodarstvo

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - GOSPODARSTVO

 

  1. 3. Upravni odjel za zdravstvo

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - ZDRAVSTVO

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT