Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-10

 

            Na temelju članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11, 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 29. studenog 2019. godine u Narodnim novinama broj 116 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac za:

 

Radno mjesto - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

- 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:            

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - GOSPODARSTVO

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT