Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-06/20-01/24

URBROJ: 2133/1-01/03-20-04
Karlovac, 17.02.2020.

 

Na temelju članka 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 17 od 14. veljače 2020. i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 14. veljače 2020.

 

Radno mjesto – samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

  • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

  • VSS magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
  • poznavanje rada na računalu

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT