Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-02/20-01/4

URBROJ: 2133/1-01/03-20-04
Karlovac, 17.02.2020.

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu Karlovačke županije,
objavljen u „Narodnim novinama“ br. 17 od 14. veljače 2020. i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 14. veljače 2020.

 

Radno mjesto: Viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine

  • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca - 1 izvršitelj (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT