Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

img 549e3184c722d731eeb473043be53857 v

Sedmi sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru održan je u ponedjeljak, 16. prosinca, u Domu mladih u Koprivnici. Na dnevnom redu su bile ove teme: Informacija o četvrtom krugu poreznog rasterećenja; Informacija o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije; Informacija o statusu pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030. uz objedinjenu raspravu po svim ovim točkama. Nakon sastanka uslijedilo je potpisivanje Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. U ime Karlovačke županije na skupu  je sudjelovao zamjenik župana Mirko Martinović, koji je potom s ministrom uprave Ivanom Malenicom i predstojnicom Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji potpisao Sporazum o preuzimanju..  

img 94ec36aa62dff8f5d1c78c0110ccd104 v 

Sastanak u Koprivnici

img d04052767556d8d1132bc7251c418b02 v

Zamjenik župana Mirko Martinović s ministrom Uprave Ivanom Malenicom i predstojnicom Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić potpisuje Sporazum o preuzimanju

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT