Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Karlovačka županija objavila je dva javna poziva. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju Karlovačke županije te Javni poziv za turističke projekte u Karlovačkoj županiji.

Potpore se mogu ostvariti za subvencije kamata poljoprivrednih kredita i jednokratnim bespovratnim sredstvima male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj i prerađivačkoj proizvodnji, proširenju osnovnih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, promociji i marketingu gotovih poljoprivrednih proizvoda, izgradnji, obnovi i opremanju smještajnih kapaciteta, izletišta i kampova u turizmu, razvoju posebnih oblika i inovativnosti u turizmu, promociji i oglašavanju te izlagačkim aktivnostima na specijaliziranim turističkim sajmovima.  

Ukupna vrijednost oba javna poziva za razvoj poljoprivrede i turizma iznosi 1.565.000,00 kuna, a financijska sredstva su u cijelosti osigurana iz proračuna Karlovačke županije.

Prijave na javni poziv za turizam primaju se do 10. lipnja 2019. godine, dok je javni poziv za poljoprivredu i ruralni razvoj otvoren do iskorištenja sredstava, najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

Sve detaljnije informacije o prihvatljivim prijaviteljima, pojedinim mjerama, uvjetima i kriterijima za dobivanje potpora saznajte na poveznici Javni pozivi za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i turizmu za 2019. ili na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

uskrs ver.1

 

img 5674e355c9c77bd34ce221bad4f15059 v copy

U Ministarstvu uprave je u srijedu, 17. travnja, održan sastanak ministra uprave Lovre Kuščevića sa županima i predstavnicima županija na temu reformske mjere povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama.
Ministar Kuščević je napomenuo se tom mjerom žele postići tri cilja: bolja i kvalitetnija javna uprava, decentralizacija i digitalizacija.

„Zakon o sustavu javne uprave doprinijet će ostvarenju dva cilja, a to su podizanje kvalitete i učinkovitosti javne uprave te decentralizacije. Na ovaj način prenosimo poslove koje danas obavljaju uredi državne uprave na jedinice regionalne samouprave odnosno na naše županije“, kazao je ministar Kuščević.

Radi o preko 200 vrsta različitih poslova poput kategorizacije apartmana, otvaranja obrta i ostalih poslova koji su životno bitni za građane, a ministar vjeruje kako će županije bolje poznavati teren i prepoznati potrebe sugrađana te sav posao obavljati na još kvalitetniji, bolji, učinkovitiji i jeftiniji način.

Trenutno je u uredima državne uprave zaposleno oko 2 500 državnih službenika, a u županijama oko 2 000.

„Budući da se vodimo načelom racionalnosti želja nam je da taj broj službenika koji će pripasti županijama bude što manji. U suradnji s kolegama iz Ministarstva financija pripremili smo jedan program stimulativnih otpremnina i očekujemo kako će  između petsto i šesto službenika  iskoristiti pravo na otpremninu. Takva kalkulacija će za državni proračun biti zanemariva“, pojasnio je ministar uprave.

Dodao je kako se radi se o velikom poslu i važnoj reformskoj mjeri jer se županije trebaju pripremiti za preuzimanje svih poslova i službenika, zatim napraviti svoje nove pravilnike i surađivati sa resornim tijelima i stoga je kolegij zamišljen kao priprema župana na sve navedene tehničke stvari, kao što su preuzimanja sredstava, predmeta, djelatnika kako ne bi bilo problema za stvaranje preduvjeta da od 1. siječnja 2020. godine cijeli sustav funkcionirao, ustvrdivši kako su dosadašnje analize pokazale kako ima mjesta i za racionalizaciju.

 „Ne vidim razloga zašto bi županije povećavale broj zaposlenih, dapače, s ugovorom koji će Vlada RH sklopiti sa županijama osigurat će se sredstva za plaću za onaj broj djelatnika koji prelazi, oni neće imati osigurana sredstva za zapošljavanje novih osoba jer će ih morati zaposliti iz svog proračuna“, rekao je Kuščević.

Sastanku u Ministarstvu uprave nazočio je župan Karlovačke županije Damir Jelić.

img e9da40255a7cde4424f41287750bdcf2 v

Sjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija, održana je u srijedu, 17. travnja, u prostoru Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Na sjednici je  zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar  prezentirala aktivnosti glede uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u Karlovačkoj županiji. Nazočni članovi Radne skupine te gosti čestitali su zamjenici na dosad učinjenom i predložili da istu prezentaciju održi na Izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija. Prema ostalim izlaganjima i to Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke županije, Karlovačka županija prva je od svih županija u Hrvatskoj izradila cjelovitu projektnu prijavu.

 

dsc 0004 copy

U četvrtak, 18. travnja 2019. godine, u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, održana je prezentacija na temu nadogradnje sustava e-dozvola i izmjena koje slijede kroz promjenu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja koju je organiziralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Karlovačka županija. U ime Karlovačke županije nazočile su zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević. U ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nazočila je voditeljica službe u Sektoru za nadzor Gordana Špehar Hafizović sa svojim suradnikom, koja je ujedno i prezentirala novosti. Prezentaciji su nazočili svi službenici koji rade na izdavanju akata o gradnji u Karlovačkoj županiji i Gradu Karlovcu te predstavnici javnopravnih tijela koji izdaju uvjete i potvrde na projekte kao i predstavnici jedinica lokalne samouprave na području Karlovačke županije. Novine se između ostalog odnose na e-konferenciju, digitalni potpis, elektroničku predaju zahtjeva te elektroničku oglasnu ploču. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT