Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Povodom blagdana Svetog Nikole zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, sa suradnicima, posjetit će Dječji odjel Opće bolnice Karlovac i darivati male pacijente. Posjet Dječjem odjelu planiran je u petak, 6. prosinca, u 11 sati. Tom će prigodom goste iz Grada Karlovaca i Karlovačke županije dočekati ravnatelj OB Karlovac prim. Ervin Jančić.
Nakon posjete OB Karlovac zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar će posjetiti Dječji vrtić Žakanje, gdje će djeci uručiti prigodne poklone. Posjet vrtiću u Žakanju planiran je za 14,30 sati.

img 9e02d04572f423bd4f442dfb5b3a3eb0 v copy copy

Karlovačka županija ulaže značajna financijska sredstva u školstvo i obrazovanje djece kroz aktualni projekt 407 za 047 Karlovačke županije. U tijeku su radovi na energetskoj obnovi u OŠ E. Kvaternika Rakovica i OŠ Plaški te u karlovačkim srednjim školama, Prirodoslovnoj i Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi, u kojoj se upravo radi i na unutarnjem uređenju novog prostora na Strugi. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 25 mil. kn, a ostvareno je i sufinanciranje iz europskih sredstava kroz natječaje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Župan Damir Jelić obišao je danas, u pratnji načelnika Općine Rakovica Franje Franjkovića i ravnateljice Osnovne škole Eugen Kvaternik u Rakovici Vere Ljubanović Grdić, radove na energetskoj obnovi ove škole. Radi se o projektu vrijednom 4,9 milijuna kuna, a sufinacirani dio Ministarstva graditeljstva iznosi 3,4 milijuna kuna, dok je ostatak financiran sredstvima Karlovačke županije. Projektom je planirana toplinska izolacija pročelja zgrade, zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, toplinska izolacija zida prema tlu, izmjena krovišta, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom, kao i obnova kotlovnice postavljanjem novog kotla i zamjenom energenta (lož ulje će se zamijeniti peletima) te ugradnja sustava ventilacije. Radove na ovom projektu izvodi tvrtka Građevinarstvo Stipić, a posao bi trebao završiti do kraja travnja 2020. godine.

dsc 6322

Karlovačka županija financira izdavanje Monografije Specijalne jedinice policije Policijske uprave karlovačke "Grom" u što spada plaćanje grafičkih i ostalih usluga vezanih uz izdavanje ove knjige. Ugovor o plaćanju grafičkih usluga za objavu ove knjige potpisan je u utorak, 3. prosinca, s davateljem usluge Tiskarom Pečarić&Radočaj iz Karlovca. Vrijednost ugovorenog posla je 117.326,79 kuna s PDV-om, a rok izvršenja usluga je 30 studeni 2020. godine. Prema Ugovoru knjiga će biti dimenzija 210x270 cm, s 360 strana u kolor tisku i u nakladi od 1000 komada. 

img 6932

Karlovačka županija objavila je rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2020. godinu.
Po Pozivu je zaprimljeno 67 prijava, a njihovu kvalitetu ocjenjivalo je Kulturno vijeće Karlovačke županije te za financiranje predložilo ukupno 59 programa, za čiju je provedbu u županijskom proračunu osigurano 1.150.000,00 kuna.  
Ovim sredstvima Županija će i iduće godine sufinancirati provedbu dugogodišnjih i popularnih manifestacija poput Međunarodnog festivala folklora, Međunarodnog etno-jazz festivala, Riječnog kina, ZILIK-a i Ogulinskog festival bajke.
Sredstva županijskog programa javnih potreba u kulturi također će omogućiti gostovanja kazališnih predstava u Zorin domu, uređenje lapidarija Gradskog muzeja u Karlovcu, arheološka istraživanja Župe Svetice, opremanje prostora Zavičajnog muzeja Ogulin, uređenje Pučkog otvorenog učilišta u Dugoj Resi te digitalizaciju kina i pokretanje lutkarskog studija u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.
Knjižnica u Vojniću županijskim sredstvima financirat će organizaciju kazališnih gostovanja u Vojniću,  knjižnica u Dugoj Resi nabavit će novu zbirku audio-video građe za svoje korisnike, a bibliobus i biblio-kombi Gradske knjižnice I. G. Kovačić i iduće godine omogućit će posudbu knjiga stanovnicima svih općina na području Županije.
KUD Ključ Trg iz Ozlja organizirat će međunarodnu konferenciju o izradi čipke, Povijesna postrojba Karlovački počasni vod ZNG'91 priredit će izložbu povodom 25. obljetnice VRO Oluja, a Udruga Kalibra provest će nacionalni natječaj Moja prva knjiga.

 dsc 0050 007 copy

U povodu 5. prosinca, Međunarodnog dana volontera, Karlovačka županija i Grad Karlovac priredili su zajednički prijam za volontere koji sudjeluju u programu KA RADDAR – potencijalno darovitih učenika.
Prijemu je, u Uredu župana Karlovačke županije, nazočilo pedesetak volontera, učenika Gimnazije Karlovac i Tehničke škole u Karlovcu te Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije, zajedno s ravnateljicom Gimnazije Karlovac Snježanom Štranjgar, profesorom Antom Gagulom iz Tehničke škole Karlovac i tajnicom Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije Suzanom Šnajder.
Volontere su ugostile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i Renata Kučan, u ime Grada Karlovca, sa suradnicima te im zahvalile na njihovom vrijednom volonterskom radu na projektu KA RADDAR. U znak zahvale i sjećanja na ovaj prijam volonterima su podijeljeni zajednički pokloni Karlovačke županije i Grada Karlovca.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT