Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Životinjski svijet Karlovačke županije uvjetovan je obilježjima klime te vegetacijskih pojaseva na području Županije. Uz obale rijeka gnijezde se mnogobrojne vrste ptica – patke, guske, vodomari, ronci, liske, čavke, prepelice, jastrebovi, sove, orao ribar, srebrna čaplja, crna roda. Također tu žive i vidre, žabe (posebno interesantna «cretna» žaba), kornjače, zmije (neotrovne bjelouške i vodenjače te otrovne poskok i riđovka), riječne školjke i rakovi; od riba klije, som, mrena, deverik, šaran, štuka. Od lovne divljači nalazimo divlju patku, divlju svinju, srnu, jelena, fazana, zečeve, puhove, lisice, jazavce, kune, medvjede, risa.

 

Lovac i pas u lovu
Sukladno Zakonu o lovstvu, Karlovačka županija donosi i provodi odluke iz njene nadležnosti, te vrši kontinuiranu skrb o zaštiti lovišta na području županijskog teritorija te divljači i njezinog okoliša.

Na teritoriju Karlovačke županije ustanovljena su 54 zajednička županijska otvorena lovišta koja su u zakupu lovačkih društava, fizičkih i pravnih osoba, kako sa područja Karlovačke županije, tako i iz najbližeg okruženja.

 

Broj lovišta

Naziv lovišta

Lovozakupnik

Zakup do:

IV/101

«Ozalj»

LD Fazan Ozalj

    2018.

IV/102

«Jaškovo»

LD Jazavac Jaškovo

    2016.

IV/103

«Ribnik»

LD Srnjak Ribnik

    2016.

IV/104

«Žakanje»

LD Trčka Žakanje

    2018.

IV/105

«Vivodina»

LD Kuna Vivodina

    2016.

IV/106

«Vrhovac»

LD Zec Vrhovac

    2016.

IV/107

«Draganići»

LD Draganići

    2016.

IV/108

«Brusnik»

LD Brusnik Draganići

    2016.

IV/109

«Pokupje»

LD Fazan Tuškani

    2018.

IV/110

«Dubovac»

LD Dubovac

    2016.

IV/111

«Orlovac»

LD Orlovac

    2016.

IV/112

«Rečica»

LD Rečica

    2016.

IV/113

«Šišljavić»

LD Zec Šišljavić

    2016.

IV/114

«Karlovac»

LU Karlovac

    2016.

IV/115

«Skakavac»

LD Lisica Skakavac

    2016.

IV/116

«Banski Kovačevac»

LD Fazan B. Kovačev.

    2016.

IV/117

«Tušilović»

LD Srnjak Vukmanić

    2016.

IV/118

«Skrad»

LU HRVI Hrvatski sokol

    2016.

IV/119

«Krnjak»

LD Vepar Krnjak

    2016.

IV/120

«Netretić»

LD Srnjak Netretić

    2016.

IV/121

«Prilišće»

LD Šljuka Prilišće

    2016.

IV/122

«Duga Resa»

LD Duga Resa

    2016.

IV/123

«Družac»

LD Družac Bosiljevo

    2016.

IV/124

«Ravno»

LD HVIDRA «Vuk» G. Stol

    2019.

IV/125

«Bosiljevo»

LD Družac Bosiljevo

    2016.

IV/126

«Gaj»

LD Gaj Zvečaj

    2016.

IV/127

«Belaj»

LD Belaj

    2016.

IV/128

«Brezetinac»

LD Brezetinac

    2016.

IV/129

«Generalski Stol»

LD Generalski Stol

    2016.

IV/130

«Bosiljevac»

LD Sokol Perjasica

    2016.

IV/131

«Perjasica»

LD Sokol Perjasica

    2016.

IV/132

«Međuvođe»

LD Srnjak Tounj

    2016.

IV/133

«Zalije»

LD Srnjak Tounj

    2016.

IV/134

«Veljun»

LD Srnjak Zagorje

    2016.

IV/135

«Drežnica»

LD Kuna Drežnica

    2016.

IV/136

«Trojvrh»

LD Vepar Josipdol

    2016.

IV/137

«Janja Gora»

Zrno d.o.o. Plaški

    2021.

IV/138

«Blagaj»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/139

«Glina»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/140

«Cvitović»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/141

«Slunj»

LD Korana Slunj

    2016.

IV/142

«Primišlje»

LD Sokol Slunj

    2016.

IV/143

«Batnoga»

LD Kuna Cetingrad

    2016.

IV/144

«Cetingrad»

LD Kuna Cetingrad

    2016.

IV/145

«Mašvina»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/146

«Rakovica»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/147

«Nova Kršlja»

LD Golub Drežnik Grad

    2016.

IV/148

«Grabovac»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/149

«Drežnik Grad»

LD Golub Drežnik Grad

    2016.

IV/150

«Kuplensko»

«Kvazar-Bedeković» d.o.o.

    2016.

IV/151

«Radatović»

LD Lisica Radatovići

    2019.

IV/152

«Vojnić»

LD Šljuka Lasinja

    2016.

IV/153

«Ravno zapad»

Obrt Tonković

    2024.

IV/154

"Hum"

 UO Gradina Josipdol

    2021.


Krovna organizacija lovaca Karlovačke županije je Lovački savez Karlovačke županije koji je organiziran u 5 lovnih ureda – Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj.


Na području Karlovačke županije ustanovljena su i 22 državna lovišta, koja su u zakupu ili koncesiji fizičkih i pravnih osoba.

 

Broj lovišta Naziv lovišta Lovozakupnik / koncesionar Zakup do:

IV/1

«Babina gora»

LD Vepar Josipdol

    2019.

IV/2

«Bršljanovica»

LD Medvjed Rakovica

    2030.

IV/3

«Bukovača»

Market Plava Laguna, Rijeka

    2023.

IV/4

«Cetingrad»

Braniteljska zadruga "Slovinje"

    -----

IV/5

«Klek»

LD Klek Ogulin

    2015.

IV/6

«Krpel»

LD Ogulin Ogulin

    2019.

IV/7

«Mala Kapela I»

LU Jelen Mala Kapela

    2029.

IV/8

«Perjasička kosa»

LU Vepar Poloj

    2030.

IV/9

«Pokupski bazen»

Hrvatske šume d.o.o.

    2036.

IV/10

«Skradska Gora»

LU HRVI Hrvatski sokol Zgb.

    2029.

IV/11

«Velika Kapela»

V GRUPA d.o.o. Zagreb

    2018.

IV/12

«Veliko Brdo»

SOMTL Kruno Budinšćak

    2021.

IV/14

«Šumbar»

INSTITUT za MIIMR Zagreb

    2038.

IV/15

«Draganići»

Ribnjaci Kupa d.o.o.

    2020.

IV/16

«Eugen Kvaternik»

HV

    -----*

IV/17

«Crni Vrh»

GAMA LOV d.o.o.

    2030.

IV/18

«Debeli Vrh»

GAMA LOV d.o.o.

    2030.

IV/19

«Mala Javornica»

LD KUNA Drežnica

    2020.

IV/20

«Crna Draga»

Obrt MIMA lovstvo, Ogulin

    2023.

IV/21

«Kremešnica»

LU Lane, V. Gorica

    2023.

IV/22

«Petrova Gora»

Hrvatske šume d.o.o.

    2036.

IV/23

«Krivi Javor I»

LD Kuna Saborsko

    2019.

Napomena:  IV/16* - HV

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT