Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva


U cilju ublažavanja problema nezaposlenosti i poticanja malog i srednjeg poduzetništva, u Karlovačkoj županiji se već od 1997. godine sustavno radi na poticanju poduzetništva. Značajni rezultati postignuti su u povoljnom kreditiranju razvojnih programa malih i srednjih poduzetnika. Najbolje rezultate postižemo u povoljnom kreditiranju za dugotrajnu imovinu i obrtna sredstva.

Kreditiranje malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima omogućuje razvoj lokalnog gospodarstva, a time i usmjeravanje gospodarskog razvoja u željenom pravcu. Od 1997. godine, od kada Županija s nadležnim Ministarstvom, te gradovima i općinama udružuje depozitna sredstva u poslovne banke, odobreno je 386 kredita u ukupnom iznosu od 154.465.323,90 kuna. Realizacijom ovih projekata otvorilo se 1220 radnih mjesta tako da prosječno ulaganje po poduzetniku iznosi oko 130.000,00 kuna.

U rujnu 2004. godine Karlovačka županija uključila se u kreditnu liniju koju je osmislilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pod nazivom «Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik», Potpisani su ugovori sa čak 7 poslovnih banaka kako bi poduzetnici imali što konkurentniju i povoljniju uslugu. Temeljem ove kreditne linije Županije je tijekom 2004. i 2005. godine zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti subvencionirala kamatu u rasponu od 2 - 4% tako da je kamata za poduzetnike (žene, mlade, branitelje, nove tehnologije) iznosila 2%, a za ostale kategorije najviše 4%.

U 2006. godini nastavljeno je provođenje projekta «Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik», ali s time da u subvencioniranju kamate sudjeluju samo Županija sa 1% i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, također sa 1%. Dakle, kamate se za sve projekte subvencioniraju sa 2%.

Do 31. svibnja 2006. godine po ovoj kreditnoj liniji odobreno je ukupno 252 poduzetnička kredita u vrijednosti od 205 milijuna kuna, tako da se prosječno ulaganje po poduzetniku popelo na 813.000,00 kuna.

Pogled iz zraka

Program poticanja razvoja poduzetničkih zona u razdoblju od 2004. – 2007. g.

Osim formiranja povoljnih kreditnih linija kroz subvenciju kamate i oročene garantne depozite za kredite kod poslovnih banaka, značajna sredstva izdvajaju se za sufinanciranje poduzetničke infrastrukture. U tu svrhu donesen je Program poticanja razvoja poduzetničkih zona u razdoblju od 2004. - 2007. godine na području Županije.

U tijeku je koordiniran i sustavan rad, na izgradnji i opremanju poduzetničkih zona koje trebaju omogućiti poduzetnicima što kvalitetniji i jeftiniji poslovni prostor kako se poduzetnici ne bi opterećivali ulaganjima u infrastrukturu već se potakli na ulaganje u opremu i tehnologiju. Uz to jedinice lokalne samouprave trebaju u okviru svojih nadležnosti pružiti poduzetnicima porezne i druge olakšice, te poticati ulagače iz djelatnosti primjerenih lokalnim resursima, kako bi one postale nositelji razvitka gravitirajućeg ruralnog prostora

Na području Županije važno je istaći slijedeće poduzetničke zone:

1. Županijska gospodarska zona - Logorište «Poslovni park Karlovac»
2. Poduzetnička zona Mala Švarča Karlovac
3. Poslovna zona Banija Ilovac III Karlovac
4. Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. Ogulin
5. Poduzetnička zona Lug - Ozalj
6. Industrijska zona Gornje Taborište Slunj
7. Poslovna zona Bosiljevo (uz autocestu A-1 čvor Bosiljevo)
8. Poduzetnička zona Novigrad na Dobri Netretić
9. Poduzetnička zona Sajmište, Draganić
10. Zona malog gospodarstva Žakanje

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT