Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Karlovačka županija sa svoje tri turističke mikroregije – pokupskom, kordunsko-plitvičkom i ogulinskom turističkom mikroregijom, nakon grada Zagreba, najjača je turistička destinacija kontinentalne Hrvatske.


Županija je smještena na prijelazu iz središnje u gorsku Hrvatsku na najužem dijelu kopnenog državnog teritorija, tzv. «Karlovačkim vratima». Posebno se pritom ističu četiri velike i izuzetno lijepe rijeke – Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra, te mnoštvo rijeka i rječica po čemu je ova Županija jedinstvena u Hrvatskoj.

 

Ribolov na pastrve
Takav položaj i prirodne karakteristike u mnogočemu određuju i mogućnosti i vrste pojedinih oblika turizma koji se na ovom prostoru razvija. Tranzitni turizam (uz glavne cestovne pravce), gradski turizam (vezan uz najveće gradove), aktivni turizam (biciklizam, speleologija, planinarenje, rafting,  jahanje, alpinizam), lov, ribolov, kupanje u rijekama i jezerima,kulturni turizam (gradska središta, dvorci, kurije, sakralne građevine, svetišta, festivali), izletnički turizam (školske ekskurzije), ruralni turizam (turizam na seljačkim domaćinstvima, vinske ceste), bogata gastronomska i enološka ponuda (dani piva, dani vina, gastro izložbe) najprepoznatljivije su odrednice turizma Karlovačke županije
 

 Mreža županijskih cikloturističkih staza duža je od 550 km, a uz 10 glavnih cikloturističkih staza (staza 1. Karlovac-Jaškovo-Karlovac; staza 2. Draganić-Ozalj-Draganić; staza 3. Ozalj-Vivodina-Ozalj; staza 4. Žakanje-Netretić-Žakanje; staza 5. Netretić-Bosiljevo-Netretić; staza 6. Duga Resa-Generalski Stol-Duga Resa; staza 7. Ogulin-Tounj-Ogulin; staza 8. Ogulin-Modruš-Ogulin; staza 9. Saborsko-Rakovica-Saborsko te staza 10. Slunj-Cetingrad-Slunj) mnogo je i manjih, odnosno kraćih cikloturističkih staza osobito na području grada Duge Rese i rijeke Mrežnice, grada Ogulina te općine Rakovica prema Baraćevim špiljama i NP «Plitvička jezera».

Zaštićena prirodna područja Karlovačke županije (dio NP «Plitvička jezera», Park prirode «Žumberak-Samoborsko gorje»), špiljski sustavi Panjkov potok – Kršlje, Đula – Medvedica, Baraćeve špilje, Jopića špilja, Gvozdenica, Vrlovka, doline Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre, Klek – kolijevka hrvatskog planinarstva, jezero Sabljaci te mnoge druge prirodne vrijednosti samo su mali dio onoga što stoji na raspolaganju turistima koji posjećuju Karlovačku županiju.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT