Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

U ponedjeljak, 17. lipnja, župan Karlovačke županije, Damir Jelić će, sa svojim zamjenicama i pročelnicima upravnih odjela, posjetiti Općinu Rakovica.

U 8:30 planirano je održavanje Kolegija župana s pročelnicima i ravnateljima, kao i kolegij Općine Rakovica, u Osnovnoj školi „Eugen Kvaternik“ Rakovica, nakon čega je predviđeno potpisivanje Ugovora za energetsku obnovu OŠ „Eugen Kvaternik“ Rakovica, u 10:30 sati, te izjave za medije u prostoru škole u 10:40.

U 11:00 sati je predviđen obilazak radova na energetskoj obnovi ambulante u Rakovici gdje će načelnik Općine Franjo Franjković i župan Damir Jelić dati izjave za medije.

 

sjednica2

U Zadru je danas održan sastanak svih župana s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem i ministrima. Ovakvi su sastanci postali praksa te je ovo još jedan u nizu susreta gdje su predstavnici Hrvatske zajednice županija, svi župani i članovi Vlade, na čelu s predsjednikom, razmjenili mišljenja i razgovarali o aktualnim temama. Sastanak je održan u prostoru Sveučilišta u Zadru uz sudjelovanje župana Karlovačke županije Damira Jelića.

64305614 435503160366745 6391455891056492544 n

U Karlovcu je, na adresi Banija 15, u četvrtak, 13. lipnja, svečano otvoren novoizgrađeni hotel Florian & Godler, kategoriziran s 4 zvjezdice. Hotel ima 32 sobe i 64 ležaja.

Osim soba za smještaj hotel ima i malu sobu za opuštanje, saune, parnu kupelj, mini prostor za masaže i druge relaksirajuće sadržaje.

Gradnja hotela trajala je godinu i pol, a investicija je vrijedna 19 milijuna kuna, od čega je 5,2 milijuna kuna EU bespovratnih potpora preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Vlasnik Tomislav Hrastovčak je prigodom otvorenja istaknuo želju da hotel radi 12 mjeseci u godini. U hotelu je za sada zaposleno 13 ljudi, a plan je 15 ili 16 osoba.

Uz brojne goste i poslovne partnere svečanom otvorenju su nazočili i državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova Spomenka Đurić, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, sa suradnicima, a u ime Karlovačke županije zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima.

20190613 094739

Županijska smotra učeničkih zadruga Karlovačke županije održava se danas u vremenu od 9 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu. Na sajmu se mogu kupiti proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoje proizvode izlažu i licitari. Na ovoj manifestaciji sudjeluje 16 učaničkih zadruga, koje je na početku priredbe posjetila zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar.   

Domaćin ovogodišnje smotre je OŠ Rečica Karlovac, odnosno Učenička zadruga Ivančice iz OŠ Rečica. Smotri su također nazočile gradska i županijska pročelnica za školstvo Draženka Sila Ljubenko i Marija Medić. Proglašenje najuspješnijih planirano je u 15,00 sati.

image1 005

Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije održao je u petak, 14. lipnja, svoju 5. sjednicu. Na sastanku održanom u Uredu župana Karlovačke županije raspravljalo se o Izvješću o provedenoj prometno-edukativnoj akciji "Sigurno u prometu", koju je proveo Autoklub Karlovac, prezentirana je Informacija o provedenim aktivnostima Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u periodu siječanj-svibanj 2019., a Stjepan Turković, ravnatelj Županijske uprave za ceste Karlovac, izvijestio je o problemu uništavanja županijskih i lokalnih cesta uslijed prijevoza prekomjernog tereta. Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednika Savjeta Dubravka Galića.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT