Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

20190619 130017

U srijedu, 19. lipnja u Uredu Župana Karlovačke županije upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Karlovačke županije, zdravstvenih ustanova Karlovačke županije i tvrtke Lola Ribar d.d.. U ime župana Karlovačke županije, Sporazum o strateškoj suradnji potpisala je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. U ime tvrtke Lola Ribar d.d., Sporazum je potpisao predsjednik uprave Siniša Antun Žanetić te ravnatelji zdravstvenih ustanova Karlovačke županije. Ovim Sporazumom ugovorne strane obvezuju se zajednički raditi na uvođenju novih tehnologija i rješenja radi povećanja kvalitete i dostupnosti kvalitetnije zdravstvene usluge na području Karlovačke županije. Sporazumne strane imaju zajednički interes za implementacijom najboljih praksi u svim fazama liječenja, korištenjem optimalne tehnologije te zajednički surađivati na projektima kojima je cilj unapređenje zdravstvenih usluga. 

og2 copy

Kako bi se građanima ogulinskog područja pobliže pojasnio trud i rad djelatnika Karlovačke županije, koji marljivo rade na našim projektima, danas su u Ogulinu, djelatnici Karlovačke županije, promovirali projekte 407 za 047. U promociji su sudjelovali i ravnatelji ustanova i škola Karlovačke županije s područja grada Ogulina. Jedan od najvećih projekata, kojeg Županija koordinira u Ogulinu je projekt obrane od poplava, točnije "Ogulinski model". Njega je osmislila Županija, a odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih poslova u projektu obrane od poplava. Otkad je model primijenjen, brzina rješavanja predmeta povećana je sedam puta, a učinkovitost se ogleda u vrlo izvjesnom rješavanju svih predmeta i početku radova, koji će građane Ogulina i okolice zauvijek riješiti pogibelji poplava. Upravo je ovaj, ali i mnogi drugi projekti, predstavljen žiteljima naše županije u Ogulinu. Uz "Ogulinski model" Karlovačka županija se snažno angažirala za poboljšanje školskog standarda na području Ogulina te su OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Područna škola Kučinići energetski obnovljene. Kao i u školstvo, ulaže se i u zdravstvene ustanove te su tim povodom, kroz projekt "KaŽu" zdravlje, poboljšani uvjeti rada zdravstvenih djelatnika, ali i uvjeti njege njihovih pacijenata. Ne zaostaje niti gospodarstvo Ogulina, ponajviše zahvaljujući privatnom kapitalu, a za koji Karlovačka županija u rekordnom roku izdaje potrebne dozvole, kako proizvodnja i zapošljavanje domicilnog stanovništva ne bi patilo. Kako bi saznali više o ovim, ali i mnogim drugim projektima Karlovačke županije, djelatnici su razgovarali s mještanima te na našem štandu podijelili promotivne materijale, odnosno županijske preglednike.

 

io10 copy copy

U prvoj polovici 2020. godine Republika Hrvatska predsjedat će Vijećem EU, čime će dobiti priliku odrediti dugoročne ciljeve i glavna pitanja koje će Vijeće rješavati u tom razdoblju. Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održana je u utorak 18. lipnja u Zagrebu. Tematski fokus sjednice bio je na sudjelovanju županija u aktivnostima predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU. Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine predstavlja jedan od složenijih međunarodnih projekata. Pripreme su započele krajem 2016. godine, a obuhvaćaju tehnički i sadržajni aspekt kojeg hrvatski predstavnici prate od tada. Upravo su pripreme i analize iskustava država prethodnih predsjedateljica bile temelj za izradu modela i strukture hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrđeno je da će Hrvatskoj zajednici županija biti dodijeljena aktivna uloga u ovom procesu.

 4073a

Promovirajući projekte Karlovačke županije, od iznimne važnosti za razvoj i napredak naše županije, danas smo posjetili općinu Vojnić, gdje su naši djelatnici mještanima podijelili promo materijale. Županija, kao kreator projekata, njihovim provođenjem želi još više poboljšati kvalitetu života svojih žitelja. Kako bi projekte i aktivnosti približili građanima naši su djelatnici podijelili preglednike, u kojima su navedeni brojni pripremljeni projekti aplicirani ili spremni za aplikaciju na EU fondove i čija realizacija otvara nove perspektive ovoj, po multikulturalnosti, najvećoj općini. 

 

Dana 19. lipnja 2019. godine, župan Karlovačke županije, Damir Jelić, donio je i objavio Odluku o sufinanciranju projekata, prema Javnom pozivu, iz Programa bespovratnih potpora male vrijednosti za turističke projekte u Karlovačkoj županiji u 2019. godini. Od ukupno 17 prijavljenih projekata, njih 15 je ispunilo uvjete Javnog poziva te je donesena Odluka o sufinanciranju projekata u turizmu za 2019. godinu prema evaluaciji svakog pojedinog projekta, sukladno kriterijima iz Programa. Ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 400.000,00 kn financiranih iz Proračuna Karlovačke županije, a u svrhu podizanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Karlovačke županije.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT