Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održat će se u ponedjeljak, 27. svibnja, u Gradu Duga Resa. Na kolegiju, na kojem će sudjelovati i kolegij gradonačelnika na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Boljarom, raspravljat će se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Grada Duga Resa.
Početak je u 9 sati.
Nakon održanog kolegija, u 11 sati, župan Damir Jelić, gradonačelnik i njihovi suradnici obići će Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa, gdje će ih ravnateljica Bolnice Višnja Mihalić Mikuljan upoznati s projektima ove zdravstvene ustanove. Tom će prigodom biti pušteni u rad novi RTG aparat, vrijedan milijun kuna, nabavljen decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije te mamomat, kojeg je Bolnica nabavila vlastitim sredstvima.

img d51ab95ac006f24786bd01e117f64869 v

U Gimnaziji Karlovac je u okviru Programa KA RADDAR provedeno natjecanje iz matematike KA RADDAR MATKA. Karlovačka županija i Grad Karlovac, osigurali su prigodne nagrade za učenike, pohvalnice za sve sudionike te peciva i okrjepu. Natjecanju su nazočile pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić i Renata Kućan iz Grada Karlovca, koje su učenicima i uručile nagrade. Cilj ovog natjecanja je dodatna popularizacija matematike, odnosno kvalitetnog rada s darovitim matematičarima. Sudjelovalo je 172 učenika u 43 ekipe iz većine osnovnih škola Karlovačke županije.

 dsc 0030 010

17. susret starodobnih vojnih vozila održava se u subotu, 25. svibnja, na prostoru grada Karlovca, Karlovačke i dijela Zagrebačke županije. Preko 40 starodobnih vojnih vozila iz  Hrvatske i inozemstva prodefilirat će prometnicama ovog kraja, prateći negdašnju crtu bojišnice u Domovinskom ratu. Program je započeo na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu gdje je upriličena svečanost otvorenja. Ovogodišnji 17. susret otvorio je župan Damir Jelić, a potom su sudionici formirali kolonu vozila i krenuli predviđenom trasom. Kolona se kreće preko Turnja do Kamenskog, gdje će ispred Župne crkve i samostana Majke Božje Snježne sudionici biti upoznati s bojišnicom na ovom prostoru. Kolona dalje nastavlja preko Lemić brda do Brođana, gdje je za sudionike organizirana vožnja Žitnom lađom. Potom kolona nastavlja put prema Banskom Kovačevcu i dalje Lasinji.  Sudionici se zaustavljaju u Jamnicu gdje će im načelnik Općine Pisarovina Tomo Kovačić predstaviti svoju općinu., uz posjet pogonu Jamničke kiselice te Gospodarske zone Donja Kupćina i tamošnjih tvrtki. Odande je pokret u pravcu Karlovca, smjerom D. Kupčina - Šišljavić - Rečica te dalje prema Karlovcu, uz predviđeno stajanje i osvježenje u Šišljaviću. Dolazak u Karlovac, na Trg bana Jelačića, predviđen je poslije 19 sati.     

Susret i ove godine organizira Povijesna postrojba "Karlovački počasni vod ZNG-91." na čelu s umirovljenim brigadirom HV-a Dubravkom Halovanićem, a svoju potporu ovoj manifestaciji dala je i Karlovačka županija.

img 4294aefe00c118c0b1bbe43d36f8dbbb v

Lovački savez Karlovačke županije održao je u petak, 24. svibnja, svoju redovnu sjednicu Skupštine. Sjednica Skupštine održana je u prostoru restorana Gradina u Josipdolu. U ime Karlovačke županije sjednici su nazočili pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak.

 

dsc 0054 006 

Župan Damir Jelić, u pratnji zamjenice Vesne Hajsan Dolinar i pročelnice Upravnog odjela školstvo Marije Medić te koordinatorice projekta Martine Marić, obišao je u subotu, 25. svibnja, KA RADDAR radionice u Tehničkoj školi. Zainteresirani učenici u Tehničkoj školi pohađaju radionice iz elektrotehnike i računalstva, automehatronike i 3D modeling i 3D print tehnologije. Program KA RADDAR  je temelj za što ranije usmjeravanje mladih prema STEM području i deficitarnim zanimanjima, odnosno prema tržištu rada te kvalitetna poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT