Ispis

Prostorni plan Karlovačke županije izrađen je grafički i tekstualno. Grafički dio sadrži 9 zemljovida, a tekstualni cca. 120 stranica teksta.

 

Kartografski dio:

1.0. Sustav središta - 8,39 MB
1.1. Administrativna središta - 7,63 MB
1.2. Namjena prostora - 12,1 MB
1.3. Promet i telekomunikacije - 8,29 MB

2.1. Energetski sustav - 7,81 MB
2.2. Vodnogospodarski sustav - 8,51 MB

3.1. Uvjeti korištenja - 9,37 MB
3.2. Ograničenja u korištenju - 10,3 MB
3.3. Sanacija - 7,90 MB

 

Tekstualni dio:

ODLUKA PPKZ - izmjene i dopune
TEKST PPKZ - izmjene i dopune

 

* Svi dokumenti se nalaze u .PDF formatu

 

Tounj - Rimski vojnik