Ispis

Na temelju odredbe članka 195. stavka 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti donešena je Odluka o posebnom dežurstvu na području Karlovačke županije. Sadržaj odluke u na linku:Odluka o posebnom dežurstvu na području Karlovačke županije