Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Povodom iznimnog sportskog uspjeha atletičara Miljenka Vučića iz Ogulina župan Karlovačke županije Damir Jelić priredit će svečani prijam.
Miljenko Vučić je na nedavno održanom svjetskom para atletskom prvenstvu u Dubaiu osvojio drugo mjesto i titulu viceprvaka svijeta u disciplini bacanja kugle za slijepe i slabovidne osobe. Tom je prigodom i ostvario svoj osobni i državni rekord, bacivši kuglu na 14,42 metra.
Ovo je samo nastavak niza uspješnih nastupa i vrhunskih rezultata ovog vrijednog i skromnog atletičara koji iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate.
Prijam će se održati u Uredu župana Karlovačke županije, u četvrtak, 14. studenog, u 9 sati.

U Ogulinu će u srijedu, 13. studenog, biti obilježena 28. obljetnica osnutka 143. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započinje u 17 sati polaganjem vijenaca na Trgu hrvatskih rodoljuba, a potom će u 18 sati biti služena Sveta misa u crkvi Svetog Križa. Od 19 sati je predviđeno održavanje svečane sjednice u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, a sve će završiti zajedničkim druženjem u ogulinskom hotelu Frankopan. U ime Karlovačke županije svečanostima će nazočiti predsjednik Županijske skupštine Ivan Vučić.

 

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar, sa suradnicima, obići će u srijedu, 13. studenog, mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac (dr. V. Mačeka 48). S radom mobilnog palijativnog tima zamjenicu župana i suradnike upoznati će ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk Tudić te članovi tima. Posjet je zakazan za 9 sati.

Uspostava sustava palijativne skrbi jedan je od prioriteta Republike Hrvatske i sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. Cilj je poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanih s neizlječivom bolešću.
Karlovačka županija jedna je od prvih koja je donijela svoj Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2015.-2018., sukladno Nacionalnoj strategiji. Postavljeni su i minimalni standardi razvoja palijativne skrbi koje je potrebno osigurati u svakoj županiji, a koji su do danas realizirani.
Tako je 2016. započela sa radom Posudionica pomagala pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovačke županije, a Mrežom javno zdravstvenih usluga osigurano je 20 palijativnih postelja u 3 županijske bolnice.
U rujnu 2017. godine započeo je sa radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi, a u rujnu 2019. mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac. U Centru su zaposlene dvije prvostupnice sestrinstva, a u mobilnom palijativnom timu liječnik specijalist i prvostupnica sestrinstva. Svi sadržaji su ugovoreni sa HZZO-om, a prema Mreži javnozdravstvene službe može se ugovoriti još jedan mobilni tim.

 

zupanija sastanak

Na inicijativu župana Karlovačke županije Damira Jelića je u utorak, 12. studenog, u njegovu uredu održan radni sastanak s ministrom mora prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem te predstavnicima Hrvatskih cesta, predvođenim predsjednikom Uprave Josipom Škorićem i predstavnicima Hrvatskih voda, predvođenim generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem. Na sastanku su, uz župana Damira Jelića i njegove suradnike, također sudjelovali predstavnici Grada Karlovca predvođeni gradonačelnikom Damirom Mandićem te direktor Vodovoda i kanalizacije Karlovac,  Nikola Rogoz.
Na sastanku se razgovaralo o nekoliko važnih infrastrukturnih projekata koji bi se istovremeno trebali odvijati na užem području grada Karlovca – Turanj, Mostanje, Logorište, Mala Švarča i Kamensko.  Radi se o projektima Hrvatskih voda – sustav obrane od poplave, Hrvatskih cesta – DC1 ˝obilaznica Turnja˝ i rotor Logorište, HEP-a te Vodovoda i kanalizacije – Aglomeracija Karlovac – Duga Resa. Kako se radi o složenom zahvatima, u području koje je prometno već i sada iznimno opterećeno, posebna pažnja treba biti posvećena dinamici i fazama radova, regulaciji prometa, kako bi se omogućilo prihvatljivo prometovanje, život i rad u ovom dijelu grada u narednih 4 godine. Prema zaključku sa sastanka, koordinaciju oko ovog projekta preuzet će zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.
Druga tema vezana za otežani promet u gradu Karlovcu bila je rekonstrukcija državne ceste D6, od Marmontove aleje do Donjih Stativa, gdje je privremeno promet u potpunosti zaustavljen. Prema zaključku sa sastanka, koordinaciju oko ovog projekta preuzet će gradonačelnik Damir Mandić.
Raspravljalo se o planiranoj izgradnji nasipa i rekonstrukciji državne ceste D36 na području od Pokupske Blatnice do mosta na kanalu „Kupa-Kupa”.  Kako se i u ovom slučaju Hrvatske vode i Hrvatske ceste u svojim zahvatima u dijelu preklapaju i/ili ovisi jedni o drugima, nužna je intenzivnija koordinacija i međusobna suradnja. Na sastanku se apeliralo na nezadovoljstvo stanovnika koji već desetljećima očekuju realizaciju oba projekta, ali prvenstveno rekonstrukcije državne ceste.
Posljednja tema sastanka bili su radovi na Kupi u Gornjem Pokupju. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić izvijestio je da radovi na sanaciji postojećeg mosta napreduju i da bi do kraja ove godine mogli biti završeni. Istodobno, prema kazivanju ministra Butkovića, mogu započeti i radovi na gradnji novog mosta koji povezuje Ozalj i Karlovac. Svi administrativni poslovi na ovom projektu po pitanju dozvola i javne nabave su pri kraju, a ta investicija najviše će obradovati stanovnike ozaljskog kraja.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima i gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić posjetiti će u srijedu, 13. studenog, OPG Frlan na Vivodini, Vivodina 3, u vlasništvu obitelji Frlan. Obitelj Frlan već je dugi niz godina prepoznatljiva na ovom prostoru po vinogradarstvu i vinarstvu, kao i domaćoj ugostiteljskoj ponudi u vlastitom restoranu. Neprestano proširuju i unapređuju svoju proizvodnju i nezaobilazna su destinacija Ozaljsko-vivodinske vinske ceste. Posjet je predviđen u 12,30 sati.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT