Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

dsc 0038 copy copy copy copy copy copy copy copy

Zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima, u pratnji načelnika Općine Barilović Dražena Perakovića, je u petak, 10. srpnja, posjetila OPG Bosiljevac, vlasništvo Tomislava Bosiljevca, na adresi Podvožić 16 b.

OPG Bosiljevac bavi se proizvodnjom i preradom bobičastog voća (jagoda, malina i trešanja) i primjer je uspješnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, koje koristi potpore Karlovačke županije. Četveročlana obitelj Bosiljevac zajednički radi na svom OPG-u obrađujući nasade na površini od 1,7 hektara, a ove godine namjeravaju prošitriti proizvodnju na još 2,5 hektara. Radi se o isklučivo ekološkoj proizvodnji voća koje prerađuju u pekmeze, džemove i likere. OPG je u svome razvoju koristio i sredstva Karlovačke županije za nabavku potrebne opreme za preradu voća. Karlovačka županija je sufinancirala niske tunele, foliju za pokrivanje jagoda, nabavu malčara, prešu za izradu sokova i ogradnih sistema. Stoga je vlasnik OPG-a Tomislav Bosiljevac zahvalio na potpori Karlovačkoj županiji i Općini Barilović, koja također podupire razvoj poljoprivredne proizvodnje na svome području te istaknuo želju za proširenjem proizvodnje, za što ima kapaciteta.

Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin naglasila je značaj poljoprivredne proizvodnje te istakla da Karlovačka županija u svom proračunu za ovu godinu ima rezervirana sredstva od 1,7 milijuna kuna za potpore poljoprivredi. Također je naglasila da Županija kreće u e-savjetovanje za potpore male vrijednosti, a od 13. srpnja kreće s anketom za poljoprivrednike kojom se želi doznati želje i potrebe poljoprivrednika u smislu organizacijskog okrupnjivanja te razvoja poljoprivredne infrastrukture na području Karlovačke županije. Anketa će biti dostupna u elektronskom obliku na web stranici Karlovačke županije te u tiskanom obliku u svim gradovima i općinama naše županije.

20200710 094024U Uredu župana, u petak 10. srpnja 2020. godine, zamjenica župana Martina Furdek - Hajdin sa suradnicima, održala je sastanak s regionalnom voditeljicom područnog ureda za Liku i Središnju Hrvatsku iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) Draženkom Kostelac Draženović, koja je nazočne upoznala s novostima u kreditiranju HBOR-a putem različitih kreditnih linija, uz mogućnost beskamatnog financiranja kroz zajedničku suradnju s Karlovačkom županijom.

 

Cilj međusobne suradnje je pomoć lokalnom gospodarstvu kroz pristup povoljnijim uvjetima financiranja i amortiziranja negativnih efekata COVID 19 krize.

 

 

dsc 0006 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Luka Mlinac, mladić iz Karlovca, koji je kao slučajni prolaznik nakon prometne nezgode spasio stradalog mladića iz smrskanog vozila te mu tako pomogao do dolaska tima hitne pomoći, dobitnik je Medalje župana za iskazanu humanost, hrabrost i promicanje vrijednosti Karlovačke županije. Potaknut humanošću i odlučnošću ovog mladića župan Damir Jelić odlučio je njegovu nesebičnu gestu nagraditi Medaljom župana Karlovačke županije. Upravo ove vrijednosti i ovakva djela poticaj su za dodjelu Medalje župana kao priznanja za izniman doprinos društvenoj zajednici u Karlovačkoj županiji. Svojim činom Luka Mlinac je to svakako zavrijedio. Medalju župana župan Damir Jelić je  uručio dobitniku u četvrtak, 9. srpnja. Prema Lukinoj želji, dodjela je upriličena u dvorani za borilačke sportove Arena u Karlovcu, gdje Luka trenira sa svojim kolegama i prijateljima.

 

 

U četvrtak 9. srpnja 2020. godine održano je putem Skype-a javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš za obilaznicu grada Ogulina u postupku procjene utjecaja na okoliš koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. UO za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije temeljem zahtjeva za pravnu pomoć Ministarstva od 10. veljače 2020. koordinira javnu raspravu sukladno odluci Ministarstva od 3. veljače 2020. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš- Marina Jarnjević sa suradnicima. U javnom izlaganju su sudjelovali i  gradonačelnik  grada Ogulina Dalibor Domitrović, predstavnica općine Josipdol, predstavnici nositelja zahvata Hrvatskih cesta, projektant (P-45) i izrađivači Studije (IGH i Oikon ), ostali predstavnici grada Ogulina i zainteresirana javnosti. 

U cilju transparentnosti postupka i informiranja javnosti u pitanjima zaštite okoliša određen je rok od 8 dana od dana održavanja javnog izlaganja za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja na Studiju utjecaja na okoliš za obilaznicu grada Ogulina.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti najkasnije do 17. srpnja 2020. godine na sljedeće adrese:

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, Karlovac

Grad Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin

Općina Josipdol, Josipdol

           

            U cilju informiranja javnosti u privitku ove obavijesti objavljuje se sažetak Studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu grada Ogulina. Uvid u cjelovitu Studiju može se izvršiti na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/20_02_2020_Sazetak_Obilaznica_Ogulina.pdf

 

Poštovane poljoprivrednice i poljoprivrednici,

 

Karlovačka županija u suradnji s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (JURRA KŽ), s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog područja, prikuplja podatke o potrebama povećanja skladišnih, prerađivačkih i drugih infrastrukturnih kapaciteta kao i potrebama udruživanja proizvođača radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

 

Prikupljanje podataka vršit će se putem ankete na linku: https://forms.gle/VayYj9zBFtw8UXbv5

 

Obzirom na navedeno, najljepše Vas molimo za suradnju ispunjavanjem ankete.

 

Podatke dostavljene putem ispunjene ankete, Karlovačka županija i JURRA KŽ koristit će isključivo za prethodno navedenu svrhu, te se isti neće ustupati na korištenje trećim osobama.

 

 

Za dodatne informacije obratite nam se na broj telefona 047/612 800 Sandra Cvitković Šebrek ili 047/ 666 151 Kristina Magdić, odnosno putem mailova: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Unaprijed zahvaljujemo.

 

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT