Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održat će se u ponedjeljak, 14. listopada, u Vojniću, u dvorani za sastanke Doma kulture Vojnić - „TDC“ (A. Hebranga 2). Na kolegiju, na kojem će sudjelovati i kolegij Općine Vojnić, na čelu s načelnikom Nebojšom Andrićem, raspravljat će se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Vojnića.
Početak je u 8 sati.
Nakon održanog kolegija, u 9,45 sati, župan Damir Jelić i načelnik Općine Nebojša Andrić dat će izjave za medije.

72693244 1518761758275176 1635103631659237376 o copy

Karate klub Karlovac 1969 u petak, 11. listopada, obilježio je pedeset godina postojanja. Svečanost je održana u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu, s početkom u 19 sati. Tom je prigodom promovirana i monografija "Pedeset godina karatea u Karlovcu - od Feitla do Povrženića" autora Marijana Bakića, a gostima se obratio legenda i aktualni predsjednik KK Karlovac Želimir Feitl. Na svečanosti su predane zahvale i priznanja zaslužnima za razvoj ovog sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a priznanje je primio i župan Damir Jelić, koji se potom obratio okupljenima.

1 20191011 114437 001

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana u Ogulinu, u petak 11. listopada, svečano je obilježila 100. obljetnicu postojanja. Svečanost je održana u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sa prigodnim programom pjevačkih i dramskih točaka, prezentacija o osnutku škole te nagrađivanjem učenika, koji su u prošloj školskoj godini postigli vrhunske rezultate u različitim disciplinama i natjecanjima. Također, nagradili su se učitelji i profesori s jubilarnim stažem u školi. U ime Karlovačke županije, svečanoj obljetnici nazočila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, koja je ravnateljici i nastavnicima čestitala na svakodnevnom trudu i naporu koji ulažu u odgoj i obrazovanje. 

image1 011

Župan Damir Jelić nastavio je danas s ustaljenom praksom prijama građana petkom. Tako su i ovog petka građani razgovarali sa županom u njegovu uredu i to prema rasporedu kako su se prethodno najavili. Razgovori s građanima nastavljaju se i dalje te se građani na razgovor mogu najaviti telefonski kod tajnice župana na tel. 666101.

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije organiozira u petak, 11. listopada, manifestaciji Dan Vrlovke 2019.. Program započinje u 17 sati predstavljanjem projekta od strane organizatora, a potom slijedi prezentacija projekta "Dorina kuća - špilja iznad špilje". Program se nastavlja različitim radionicama, namijenjenim prije svega najmlađoj publici, a na kraju kreću vođene ture, potraga za šišmišima i slušanje njihova glasanja.  Program završava u 20 sati. U ime Karlovačke županije manifestaciju će popratiti zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT