Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 106455293 675967666320292 5454625911436302750 n

U utorak, 30. lipnja održan je četvrti kolegij župana u Općini Rakovica. Razgovaralo se o demografiji, stanju na tržištu rada, mjerama koje pružaju Karlovačka županija, Vlada RH i poslovne banke za ublažavanje štetnih posljedica uzrokovanih virusom Covid-19 te potporama za očuvanje radnih mjesta. Općina Rakovica jedna je od jedinica lokalne samouprave koja je dio Intervencijskog plana. U tijeku je komunikacija sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o projektima i što kvalitetnije pripreme Intervencijskog plana. Kada je riječ o Centru za gospodarenje otpadom slijedi izgradnja 4 pretovarne stanice. Stari grad Drežnik u Rakovici jedan je od lokaliteta projekta Dodir civilizacija te je u tijeku javna rasprava, nakon čega slijedi usvajanje na Županijskoj skupštini te Gradskim i Općinskim vijećima. Na kolegiju je pohvaljena uspješna suradnja Općine i Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš vezano uz izdavanje potrebnih građevinskih dozvola i izradu prostornoplanske dokumentacije od strane Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije izvijestila je o otvorenim natječajima i natječajima u najavi vezano uz EU fondove. 

Načelnik Općine Rakovica Franjo Franjković zahvalio je Karlovačkoj županiji na uspješnoj suradnji i kontinuiranoj koordinaciji zajedničkih projekata sa jedinicama lokalne samouprave. Neki od značajnijih projekata za Općinu Rakovica su vodoopskrba i odvodnja te aglomeracija Plitvička jezera. Za sustav vodoopskrbe Plitvička jezera dovršena je studija dugoročne koncepcije te su utvrđene dvije najizglednije varijante budućeg zamjenskog dobavnog magistralnog pravca za Rakovicu i Nacionalni park Plitvička jezera iz Ličke jasenice. Za aglomeraciju Plitvička jezera dovršena je projektna dokumentacija te će se projekt aplicirati na fondove EU. U tijeku je rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u vrijednosti 5 milijuna kuna, energetska obnova OŠ Eugena Kvaternika u vrijednosti 5,2 milijuna kuna za koju Karlovačka županija daje 2,8 milijuna kuna, aplicirat će se i Stari grad Drežnik na EU fondove. Projekt Baraćevih spilja je u završnoj fazi za natječaj odabira izvoditelja i realizaciju. Na kraju kolegija, izjave župana Damira Jelića i načelnika Franje Franjkovića održane su ispred Starog grada Drežnik. 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT