Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

matin mlin ozalj 09

IZVOR: TZ Ozalj

 

Implementacijska radionica Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, na kojoj će biti prezentirani njezini najvažniji elementi, biti će održana u petak, 31. siječnja, na seoskom domaćinstvu OPG Čulig u Vrhovcu, Vrhovac 68 L, kod Ozlja.


Radionica se održava u organizaciji Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije te je zamišljena kao interaktivno druženje svih ključnih dionika za razvoj turizma s ozaljskog područja te predstavnika Karlovačke županije, prema sljedećem rasporedu:
• 10:00 – 11:30 h prezentacija Strategije razvoja turizma KŽ do 2025. godine

• 11:30 – 11:45 h pauza za kavu

• 11:45 – 13:00 h rasprava - pitanja i prijedlozi te po završetku, izjave za medije. 

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić otvoriti će u četvrtak, 30. siječnja, Reciklažno dvorište u općini Vojnić, na adresi Kolarić 52, u Vojniću. Otvorenju Reciklažnog dvorišta će, uz ministra Ćorića i suradnika, nazočiti i predstavnici Općine Vojnić, na čelu s načelnikom Nebojšom Andrićem, direktorica tvrtke KODOS - Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Marija Tufeković te župan Karlovačke županije Damir Jelić. Početak je u 13 sati.

dsc 0010 copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić i pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević obišli su u srijedu, 29. siječnja, radove na energetskoj obnovi Ambulante Banija Doma zdravlja Karlovac, na adresi Gaje Petrovića 2, u Karlovcu. Radovi na energetskoj obnovi ovog objekta u završnoj su fazi. Vrijednost projekta iznosi blizu 1,5 milijuna kuna, od čega su dobivena bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 1.109.379,70 kn. Karlovačka županija projekt financira iznosom od 320 tisuća kuna iz decentraliziranih sredstava, dok Dom zdravlja Karlovac sudjeluje s 56 tisuća kuna vlastitih sredstava.

Radove na energetskoj obnovi izvodi tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o., a završetak projekta se očekuje u ožujku ove godine.

Župana i suradnike je s projektom i dinamikom izvođenja radova upoznala ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk-Tudić kao i predstavnik izvođača, voditelj projekta Josip Mravak te nadzorna inženjerka firme INMARK Višnja Drakulić. Kako je rečeno, energetskom obnovom biti će dostignute uštede na energentima do 62%, a smanjit će se i emisije štetnih plinova te uljepšati prostori za rad i boravak medicinskog osoblja i svih korisnika. Ovo je još jedan od primjera energetske obnove javnih zgrada koje potiče i sufinancira Karlovačka županija, a koje će osim kvalitetnijih uvjeta za korisnike rezultirati i znatnim uštedama za institucije koje u tim prostorima rade. Župan Jelić najavio je daljnja ulaganja Karlovačke županije u energetske obnove, a sljedeća tri važna projekta su zgrade Gimnazije u Ogulinu, ogulinske bolnice te Doma zdravlja u Karlovcu, na Dubovcu.

 dsc 0056 copy copy

Sedma po redu manifestacija "Suncokret ruralnog turizma" održana je u utorak, 28. siječnja, u Hotelu Akademija u Zagrebu. Ova tradicionalna manifestacija vrednovanja kvalitetnih turističkih proizvoda i ponude ruralnog prostora Hrvatske održana je u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo". Uz mnoštvo uzvanika i visokih gostiju, među kojim su bili i posebni izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ministar turizma Gari Cappelli, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore Dragan Kovačević te predstavnici hrvatskih županija, goste je u ime organizatora pozdravila predsjednica Udruge "Klub članova Selo" Dijana Katica.

Na svečanosti su dodijeljene brojne nagrade, a među nagrađenim se našao i Restoran DP - Mrežnička kuća iz Zvečaja, koji je u kategoriji Tradicijska gastronomija dobitnik Srebrne povelje.

Hotel Roxanich Wine&Heritage iz Motovuna ukupni je šampion sedmog izbora za nagrade "Suncokret ruralnog turizma 2019."

U ime Karlovačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, svečanosti je nazočio Željko Fanjak.

 

 

 

 

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, posjetiti će u četvrtak, 30. siječnja, radionicu 47. Zimske likovne kolonije ZILIK u Karlovcu. Ovaj, već tradicionalni posjet i druženje s umjetnicima, posjetiteljima i djecom te korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici „Vladimir Nazor“, prigoda je da se još jednom ukaže na vrijednost i značaj ove manifestacije, čije održavanje Karlovačka županija redovito podupire.

 Kroz radionicu ZILIKA goste će provesti ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici „Vladimir Nazor“ Nataša Horvat.

 Posjet je predviđen za 10 sati.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT