Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

pješak 5

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije je dana 3. srpnja 2019. godine, pod Klasom: UP/I-36/19-01/000118 i Urudžbenim brojem: 2133/1-07-02/01-19-0006, izdao investitoru Osnovnoj školi Žakanje građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) - prenamjena zgrade stare škole u Kamanju u jednodjelnu školsku sportsku dvoranu. Građevina se može graditi na postojećoj građevnoj čestici 1240/1 k.o. Brlog Ozaljski, u skladu s glavnim projektom projektanta Dinka Kovačića, dipl.ing.arh., Projektnog biroa Vinski iz Karlovca.

uklop 1  

Izgled buduće školske sportske dvorane u Kamanju

pješak 8

interijer

Unutrašnjost dvorane

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT