Ispis

 

Izrada III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca