Ispis

Odluka o izradi III.izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Grada Duge Rese sukladno čl. 88 Zakona o prostornom uređenju