Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

dsc 0006 copy copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić nastavlja s praksom razgovora s građanima i u ovoj godini. Tako je danas, u svome uredu, župan primio devetero građana koji su se prethodno najavili na razgovor. Građani su upoznali župana sa svojim problemima i potrebama te zatražili mogućnost rješavanja istih. Župan Jelić će, u okviru svojih nadležnosti, nastojati pomoći u rješavanju problema građana, kao što je to činio i do sada, svima koji su mu se na ovaj način obratili. S prijamom građana nastavit će se i nadalje, a razgovori će se održavati kao i do sada petkom, temeljem prethodne najave kod tajnice župana na telefon 666101.

dsc 0001 1 copy copy copy

Tradicionalni blagoslov ureda i djelatnika Karlovačke županije održan je u srijedu, 15. siječnja, u prostoru Ureda župana. Blagoslov prostora i okupljenih dužnosnika te djelatnika Karlovačke županije uputio je fra. Marino Kuzminski iz karlovačke župe Presvetog Trojstva. 

dsc 0003 copy copy

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je u utorak, 14. siječnja u Gradskoj vijećnici u Ozlju. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij gradonačelnice Grada Ozlja Gordane Lipšinić, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na ozaljsko područje. Tako su županijski dužnosnici i pročelnici, na čelu sa županom Damirom Jelićem, upoznali domaćine o aktivnostima Županije na temama demografije, radnih mjesta i zapošljavanja, državne imovine i rješavanja njenog statusa, Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, izdavanjem akata za gradnju, projektom obnove starih gradova "Dodir civilizacija", Regionalnim centrom kompetencija, projektom Expiriance Center Nikola Tesla, radom i projektima Razvojne agencije te prijenosom poslova ureda državne uprave u nadležnost Karlovačke županije.

Gradonačelnica Ozlja sa svojim je suradnicima predstavila rad gradske uprave i projektima na kojim rade. Spomenute su tako demografske mjere na kojima Grad Ozalj sustavno radi, potpore u poljoprivredi i turizmu, kao granama koje imaju poseban značaj za ovo područje, kao i projekti iz domene zbrinjavanja otpada i uređenja komunalne infrastrukture, posebno prometnica i javnih prometnih površina. Kao jedan od značajnijih projekata spomenuta je dogradnja dječjeg vrtića "Zvončić" u Ozlju. Radi se na projektu proširenja škole i izgradnja školske sportske dvorane. Predstavljena je izgradnja prometne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Lug, projekt Susret s rijekom i izgradnja šetnice uz rijeku Kupu. Također su predstavljeni projekti dogradnje gradske knjižnice, Ozalj Smart City, projekt izgradnje nogostupa u Jaškovu te izgradnja društvenog doma u istom mjestu. Razgovaralo se i o projektima Centra za posjetitelje Slava Raškaj, uređenja gradskih ulica i trga u Gornjem Ozlju kao i istraživačko-edukacijskog centra u Vrhovcu, u Plepelić dvoru.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Stjepan Turković predstavio je projekte obnove i uređenja županijskih i lokalnih cesta na području Ozlja, gdje je u 2019. godini ŽUC uložio gotovo 3,5 milijuna kuna.

Nakon održanog kolegija župan i gradonačelnica sa suradnicima su obišli jednu od tako obnovljenih prometnica. Radi se obnovljenoj dionici ceste ŽC3097 u Vrškovcu za koju je obnova dionice od 600 metara utrošeno blizu 600 tisuća kuna, a ove je godine u planu obnoviti još 800 metara iste prometnice.

Također je spomenuto rješavanje pitanja izgradnje mosta u Gornjem Pokupju na rijeci Kupi, iznimno važnog za ozaljski kraj. Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin istaknula je stalne kontakte Županije s Hrvatskim cestama i najavila mogućnost da radovi na ovom mostu krenu krajem veljače ove godine.

 

slika copy

Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u ime Karlovačke županije i u svoje ime upućujemo iskrene čestitke  u povodu nastupajućeg pravoslavnog Božića sa željom da ovaj najljepši kršćanski blagdan provedu u dobrom zdravlju, sreći i veselju, u krugu svojih najbližih.
Neka ovi blagdani svima nama budu temelj  za izgradnju društva  povjerenja, dijaloga i suradnje za zajedničko bolje sutra.

Zamjenik župana                                                                                                            Župan
Mirko Martinović                                                                                                          Damir Jelić

 

dsc 0052 copy copy copy

Pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, a u organizaciji Dokumentacijsko-memorijalnog centra hrvatskih branitelja Damir Pintar te uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, Karlovačke županije i Grada Karlovca u Karlovcu je u srijedu, 15. siječnja, održana svečanost obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, pod nazivom "Dok je srca bit će i Hrvatske". Ovaj se značajan datum iz novije hrvatske povijesti već tradicionalno obilježava u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Svečanost je održana u prostoru Doma Hrvatske vojske "Zrinski", uz nazočnost brojnih uzvanika s državne, županijske i lokalne razine, predstavnika Hrvatske vojske i policije te braniteljskih udruga.

Nazočnima su se obratili gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Damira Krstičevića, brigadir Dražen Ressler, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, saborska zastupnica Marija Jelkovac. Uz sjećanja na 15. siječnja 1992. godine i čin međunarodnog priznanja RH govornici su naglasili da se od ove godine ovaj značajan datum obilježava kao spomendan te su zahvalili organizatorima na ustrajnosti i očuvanju tradicije organizacije obilježavanja ovog događaja, ovdje u Karlovcu. U ime Karlovačke županije svečanosti su nazočili zamjenice župana Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar, zamjenik župana Mirko Martinović, potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić, sa županijskim vijećnicima te pročelnici upravnih odjela Županije.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT