Hrvatski  English
 
KAKO DO NAS
 
Poslovni park Karlovac nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, na raskrižju prometnih pravaca.

POLOŽAJ: Poslovni park Karlovac smješten je u 3 km južno od središta grada Karlovca.

PROMETNA POVEZANOST:
    Cestovna:
  • 1 km od državne ceste Karlovac - Plitvice - Split;
  • 6 km od čvora Karlovac na auto-cesti Zagreb - Rijeka (Split);


  • Željeznička:
  • 3 km do željezničke stanice;


  • Zračna:
  • 50 km do Zračna luke Pleso;


  • Morska:
  • 100 km do Riječke luke.


Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2   tel. ++385 (0)47 666 113, fax ++385 (0)47 666 205