Hrvatski  English
 
LOKACIJA
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 • Površina: 3622 km2
 • Sjedište: Karlovac (49082 stanovnika)
 • Ostali gradovi i općine:
  Duga Resa Generalski Stol
  Ozalj Josipdol
  Ogulin Krnjak
  Slunj Lasinja
  Barilović Netretić
  Bosiljevo Plaški
  Cetingrad Rakovica
  Draganić Ribnik
  Saborsko Tounj
  Vojnić Žakanje
  Kamanje  
 • Broj stanovnika: 141.787
 • Aktivno stanovništvo: 44%
Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2   tel. ++385 (0)47 666 113, fax ++385 (0)47 666 205