Hrvatski  English
 
PARCELE
 
VLASNIŠTVO: Karlovačka županija

POVRŠINA: ukupna površina je cca. 397.000 m2, podijeljena na 60 parcela:
  • 30 parcela, veličine od 1.000 - 2.000 m2 položenih uz glavnu prometnicu, namijenjenih obavljanju uslužnih djelatnosti;
  • 30 parcela, veličine od 6.000 - 14.500 m2;
Parcela se mogu međusobno zbrajati prema potrebama investitora, osim parcela namijenjenih za obavljanje uslužnih djelatnosti.

   Poslovni park Karlovac - parcele

Orginal dokument je u .pdf formatu veličine 396 KB. Kliknite ikonicu za njegovo otvaranje


Status parcela unutar Poslovnog parka Karlovac

                                                         TABLICA                                                        

Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2   tel. ++385 (0)47 666 113, fax ++385 (0)47 666 205